• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit