Kijk voor de data in Agenda. Klik hier om het volledige jaarrooster te zien voor de leiding op de betreffende dag.

Op deze pagina kun je de foto’s van het laatste kinderappèl vinden.

Voor alle jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar is er op zondagmiddag zondagsschool.

De kinderen krijgen onderwijs uit de Bijbel. We vertellen de kinderen op een eenvoudige wijze een geschiedenis uit de Bijbel. We zingen met elkaar en maken een verwerking van het Bijbelverhaal.

Het Kerstfeest vieren we in de Hervormde Kerk.

Er wordt van de kinderen die de zondagsschool bezoeken verwacht dat ze een psalmvers of een gedeelte ervan leren. Hiervoor krijgen ze punten en kunnen ze aan het einde van het seizoen een mooi leesboek uitzoeken. Ook op het kerstfeest krijgen de kinderen een boek.

De zondagsschool wordt gehouden van 14.30 uur tot 15.30 uur in verenigingsgebouw Eltheto (Ooievaarstraat 2). De vakantie van de zondagsschool loopt parallel aan de schoolvakanties.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de leiding.

Leiding:

Groep 1:
Juf E. Meyer- van Bezooyen, Koningstraat 19, 4043 JA Opheusden,
tel. (0488) 44 31 12

Juf M. Kuivenhoven-van Dijk, Spechtstraat 11, 4043 LR Opheusden,
tel. (0488) 44 32 55

Juf C. van Kleef, Meester J. Schaapstraat 9, 4043 SC Opheusden,
tel. (06) 11 25 26 87

Juf J. Janssen-Zijl, Strijwaard 2, 6669 MK Dodewaard,
tel. (0488) 44 21 45

Groep 2:
Juf E. Schulp-van Ooijen, Hazelaarstraat 14, 4043 PH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 15, secretaresse

Juf. C. Evers, Achterbergstraat 13, 4043 GH Opheusden,
tel. (06) 25 33 76 51

Juf M. Bosch-Slappendel, Tielsestraat 87, 4043 JR Opheusden,
tel. (0488) 48 38 29, penningmeesteresse

Juf P. Sluiter, Parallelweg 17a, 4043 KG. Opheusden,
tel. (06) 57 47 85 86

Groep 3:
Juf T. van de Herik-Catsburg, Prunusstraat 16, 4043 NV Opheusden,
tel. (0488) 44 27 49

Juf J. Gerritsen, Dokter G. van Empelstraat 3, 4043 LZ Opheusden,
tel. (0488) 42 76 48

Meester W. Jansen, Dalwagenseweg 130, 4043 MZ Opheusden,
tel. (0488) 76 90 26

Juf R. de Gast-Kemp, Swaenenstate 15, 4043 KE Opheusden,
tel. (0488) 44 31 24

Groep 4:
Meester A.W. van Deelen, Casperstraat 23, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 31 56, voorzitter

Meester E. Gerritsen, Dokter G. van Empelstraat 3, 4043 LZ Opheusden,
tel. (0488) 42 76 48

Kinderappèldag 8 april 2017

Komende bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden!