Als bestuur van de vrouwenvereniging willen wij u weer hartelijk uitnodigen voor onze verenigingsavonden. In het winterseizoen komen wij eens in de twee weken op woensdagavond samen, in Elthéto. We beginnen om 19.30 uur en eindigen omstreeks 21.30 uur.

De avonden worden om beurten geleid door één van onze beide presidentes. We hopen ons dit seizoen te verdiepen in ‘De Algemene Zendbrief van de apostel Jakobus’. Jakobus staat stil bij de uitwerking van Gods Woord in ons leven. Hij roept op om niet alleen hoorders, maar ook daders van het Woord te zijn. In Matthéüs 25 : 35-40 staat: ‘Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven,…. Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’ Deze Brief bevat een schat aan christelijke levenswijsheid met vooral aandacht voor de dagelijkse praktijk van het christelijk leven.

Het onderzoeken van Gods Woord hebben we hard nodig. Er zijn veel krachten en machten die ons willen losmaken van God en Zijn Woord. Ook hebben we toerusting nodig om een goed gerucht van Hem te verspreiden.

Onze eerste verenigingsavond zal zijn op D.V. 25 september 2019. Graag willen we u ook alvast doorgeven dat de Bondsdag in Lunteren zal zijn op D.V. donderdag 3 oktober 2019. Het thema van die samenkomst is ‘Geloof en werken’. Dit thema sluit mooi aan bij de nieuwe Bijbelstudies.

Tenslotte een impressie van een nieuw lid van onze vereniging:
Na mijn verhuizing twee jaar geleden, heb ik mij aangesloten bij de vrouwenvereniging. Ik voelde mij er gelijk thuis. Naast de gezellige en fijne contacten ben je samen bezig met Gods Woord. Elk jaar hebben we een ander thema dat we met elkaar behandelen. Afgelopen jaar ging het over het leven van Mozes. We luisteren samen eerst naar de Bijbelstudie en dan gaan we gezellig koffie drinken. Na de koffie spreken we in groepjes over de vragen. Aan het einde van de avond spreken we de antwoorden met elkaar door. Zo heb je een waardevolle tijdsbesteding en een fijne avond.

We zien er naar uit u (weer) te mogen ontmoeten.

Het bestuur.

De data voor het nieuwe seizoen kunt u vinden in de Agenda.

Bestuur:
Mevr. A. v.d. Starre-Pellikaan, De Grote Akker 1, 3911 XS Achterberg,
tel. (0317) 61 64 44, 1e presidente

Mevr. T.A. van den Herik-Catsburg, Prunusstraat 16, 4043 NV Opheusden,
tel. (0488) 44 27 49, 2e presidente

Mevr. A. Breugem-Mackay, Constantijnstraat 10, 6673 WX Andelst,
tel. (0488) 45 47 63, 1e secretaresse

Mevr. W. Keuken-van Engelenhoven, Kermenstein 139, 4033 XE Lienden,
tel. (0344) 60 33 17, 2e secretaresse

Mevr. M. Bosch-Slappendel, Tielsestraat 87, 4043 JR Opheusden,
tel. (0488) 48 38 29, penningmeesteresse