In het winterseizoen komen wij als vrouwenvereniging om de veertien dagen op woensdagavond samen in Elthéto. We beginnen om 19.30 uur en eindigen omstreeks 21.00 uur.

De avonden worden om beurten geleid door één van onze beide presidentes. Na de opening wordt er een Bijbelstudie voorgelezen. Deze winter hopen wij het leven van Mozes te behandelen (n.a.v. het Bijbelstudieboekje, dat is verzorgd door predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk).

Na de pauze bespreken we de vragen eerst in groepjes. Er volgt dan nog een nabespreking met de hele groep. Wilt u eens, geheel vrijblijvend, een avond bezoeken? U bent van harte welkom!

De Heere wil het onderzoek van Zijn Woord zegenen.

De data voor het nieuwe seizoen kunt u vinden in de Agenda.

Bestuur:
Mevr. A. v.d. Starre-Pellikaan, De Grote Akker 1, 3911 XS Achterberg,
tel. (0317) 61 64 44, 1e presidente

Mevr. T.A. van den Herik-Catsburg, Prunusstraat 16, 4043 NV Opheusden,
tel. (0488) 44 27 49, 2e presidente

Mevr. A. Breugem-Mackay, Constantijnstraat 10, 6673 WX Andelst,
tel. (0488) 45 47 63, 1e secretaresse

Mevr. W. Keuken-van Engelenhoven, Kermenstein 139, 4033 XE Lienden,
tel. (0344) 60 33 17, 2e secretaresse

Mevr. M. Bosch-Slappendel, Tielsestraat 87, 4043 JR Opheusden,
tel. (0488) 48 38 29, penningmeesteresse

Komende bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden!