Het vrijwilligerswerk is bedoeld om (tijdelijk) hulp te verlenen bij ziekte van een moeder, ondersteuning van de mantelzorgers, hulp aan ouderen, vervoer, enz. Iedereen binnen én buiten de kerkelijke gemeente kan hier gebruik van maken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren:

Mevr. M. van Deelen, Caspersstraat 23, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 31 56, mob. (06) 26 21 27 78,
oneven weken van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 10:00 uur.

Mevr. A. Stam, Viergeverstraat 11, 4043 GC Opheusden,
tel. (0488) 44 01 48, mob. (06) 26 21 27 74
even weken van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 10:00 uur.

Formulieren betreffende vrijwilligerswerk (download):
Aanmeldingsformulier voor vrijwilligers
Declaratieformulier voor vrijwilligers
Werkstaat voor vrijwilligers

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!