Vrijwillige bijdrage actie 2020

Gezien de bijzondere omstandigheden zal de vrijwillige bijdrage actie dit jaar anders plaatsvinden. Uw antwoord wordt niet opgehaald. Wij willen u daarom vragen uw bijdrage per bank over te maken. Wilt u duidelijk vermelden dat het de vrijwillige bijdrage betreft. U kunt daarvoor ook de acceptgiro gebruiken.

Het bankrekeningnummer is NL 28 RABO 0331901153. Als u toch contant wilt betalen, wilt u het dan afgeven in een envelop bij de penningmeester van de kerkvoogdij: A.W. van Deelen, Caspersstraat 23 te Opheusden.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

Indien u geen envelop heeft ontvangen of nog andere vragen heeft, neemt u dan contact op met dhr. B. Kemp; tel. (0488) 44 31 24 of met dhr. A.W. van Deelen; tel. (0488) 44 31 56.

Komende bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden!