De stichting Eltheto heeft tot taak het verenigingsgebouw “Eltheto”, gelegen aan de Ooievaarstraat 2, te exploiteren.

Het gebouw is er in de eerste plaats ten dienste van de kerk en de kerkelijke verenigingen. Daarnaast worden er ook zalen verhuurd.

In onze kerkelijke gemeente wordt aan jarigen een bijdrage gevraagd voor het verjaardagfonds. De opbrengsten van dit verjaardagfonds zijn, naast inkomsten uit verhuur e.d., voor de stichting Eltheto. Mede hierdoor is het mogelijk om ons verenigingsgebouw te kunnen exploiteren en het noodzakelijke onderhoud te doen. Bijdragen en andere stortingen kunt u doen op IBAN NL75 RABO 0331 9288 25 ten name van de Stichting Eltheto te Opheusden.

In het bestuur van de stichting Eltheto zijn vertegenwoordigd: de kerkenraad en de kerkvoogdij, de mannen- en vrouwenvereniging, de jeugdverenigingen en de zangvereniging Con Amore. Het bestuur, bestaande uit tien leden, is uit afgevaardigden van genoemde instanties samengesteld.

In principe wordt er in het voor- en in het najaar een keer vergaderd. In de voorjaarsvergadering wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar besproken. Na goedkeuring wordt de jaarrekening ter inzage gelegd. Voor belangstellenden vanuit de diverse geledingen welke gebruik maken van het verenigingsgebouw “Eltheto” is er dan de mogelijkheid om de jaarrekening te komen inzien. Een en ander na telefonische afspraak zoals zal worden vermeld in Gemeenteklanken.

Bestuur:
A. van Ballegoijen, Caspersstraat 15, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 19 42, voorzitter

G.J. van Leijen, Lijsterstraat 36, 4043 LD Opheusden,
tel. (0488) 44 27 07, secretaris

G. van Kleef, Zijlstrastraat 3, 4043 GL Opheusden,
tel. (0488) 44 28 81, penningmeester

Het dagelijkse beheer van het verenigingsgebouw “Eltheto” wordt verzorgd door:
Rianne Arends-van Kleef, Hamsestraat 77, 4043 LG Opheusden,
tel. (06) 27 53 24 57, email: riannevankleef1990@gmail.com

Aline Visser-Arends, Lijsterbesstraat 19, 4043 NA Opheusden,
tel. (06) 20 60 98 86, email: acvisser1985@kpnmail.nl

De organisatie rond het verjaardagsfonds wordt verzorgd door:
Mevr. A.F. Tijssen-de Heer, Europaplein 9, 4043 KS Opheusden,
tel. (0488) 44 15 88

  Informatie Stichting Eltheto, RSIN 804909003

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!