• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Zacharia 13 vers 1 - Bediening Heilige Doop

09:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.9MB
06 mrt2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit