• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Voorlees(half)uurtje - Gretske de freule - Idsardi (Gerben Idses van der Ploeg)

11:00 uur, Dienst

-

download 5.5MB
04 jan2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit