• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Voorlees(half)uurtje - De belevenissen van ds JC Hakkerman te Wikkendam

11:00 uur, Dienst

-

download 6.7MB
06 jul2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit