• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Romeinen 6 vers 3 en 4 - Bediening Heilige Doop

10:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 16.3MB
24 apr2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit