• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Psalm 9 vers 10

18:30 uur, Dienst

Ds. C.M. Buijs

download 17.4MB
19 sep2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit