• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Psalm 23 vers 1 t/m 4

18:30 uur, Avonddienst

Vicaris R. Nederveen

download 14.5MB
09 jan2022
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit