• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Psalm 105 vers 7 t/m 9 - Bediening Heilige Doop

19:30 uur, Doopdienst

Ds. D. Heemskerk

download 14.2MB
10 nov2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit