• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Openbaring 8 vers 6

10:00 uur, Dienst

erw J. Lankhaar

download 16.1MB
22 aug2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit