• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Openbaring 7 vers 9a

10:00 uur, Dienst

Ds. L. Groenenberg

download 15.2MB
16 mei2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit