• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Openbaring 3 vers 20 - Voorbereiding Heilig Avondmaal

09:00 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.1MB
26 sep2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit