• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Openbaring 22 vers 9a

10:00 uur, Dienst

Ds. K. ten Klooster

download 15.0MB
31 jan2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit