• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Openbaring 21 vers 3 - Bediening Heilige Doop

09:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.8MB
10 okt2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit