• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Openbaring 2 vers 1 tm 7

09:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.9MB
12 sep2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit