• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Openbaring 1 vers 19 en 20

09:00 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.6MB
05 sep2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit