• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

NGB artikel 34 + Exodus 15 vers 13 - Bediening Heilige Doop

18:30 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 16.3MB
22 mei2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit