• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Mattheüs 27 vers 11 t/m 26

10:00 uur, Dienst

Ds. J. van Meggelen

download 14.9MB
28 mrt2021
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit