• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Markus 15 vers 6 t/m 15

18:30 uur, Dienst

Ds. W.M. van der Linden

download 15.4MB
28 feb2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit