• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Lukas 7 vers 31-35 - Oudejaarsdag

16:30 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.8MB
31 dec2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit