• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Lukas 24 vers 21a - 2e Paasdag

10:00 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 13.8MB
05 apr2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit