• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Lukas 1 vers 78 en 79 - Nabetrachting Heilig Avondmaal

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.6MB
19 dec2021
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit