• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Leviticus 16 vers 7 t/m 9 en 15 t/m 17

10:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.6MB
07 mrt2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit