• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Jozua 24 vers 15c - Huwelijksbevestiging bruidspaar Arjo en Anita van Genderen

14:30 uur, Dienst

Ds. W.M. van der Linden

download 15.4MB
13 jul2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit