• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Jesaja 59 vers 21 - Bediening Heilige Doop

10:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.4MB
22 mei2022
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit