• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Jesaja 54 vers 1 t/m 5

18:30 uur, Dienst

Ds. R.J. Oomen

download 14.6MB
01 aug2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit