• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Jesaja 25 vers 6 en 7 - Voorbereiding Heilig Avondmaal

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 16.0MB
28 aug2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit