• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Jeremia 31 vers 3 en 8 t/m 9

18:30 uur, Dienst

Ds. R.J. Oomen

download 13.8MB
31 jan2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit