• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Hosea 2 vers 18 en 19

10:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.8MB
24 jan2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit