• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Hooglied 2 vers 3-6 - Voorbereiding Heilig Avondmaal

18:30 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 16.1MB
04 jul2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit