• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 9 + Jesaja 64 vers 8

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.2MB
15 mei2022
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit