• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 5 + Lukas 16 vers 1 en 2

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.0MB
13 feb2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit