• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 45

18:30 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.4MB
06 jun2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit