• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 4 - Psalm 50 vers 21 en 22

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.3MB
06 feb2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit