• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

18:30 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.5MB
14 mrt2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit