• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 32

18:30 uur, Avonddienst

Vic. R. Nederveen

download 15.0MB
03 apr2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit