• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 32

18:30 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 13.9MB
17 jan2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit