• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 3 - Johannes 9 vers 40 en 41

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.2MB
21 nov2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit