• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 27 vraag 74 + Handelingen 2 vers 39 - Bediening Heilige Doop

18:30 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 16.1MB
24 apr2022
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit