• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 18 + Hebreeën 4 vers 14 en 15

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.6MB
20 nov2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit