• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 14 + Johannes 1 vers 14

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.9MB
18 sep2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit