• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 12 + Johannes 6 vers 67 t/m 69

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.3MB
24 jul2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit