• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Hebreeën 9 vers 15

10:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 16.3MB
25 apr2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit