• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Hebreeën 5 vers 9 - Bediening Heilige Doop

09:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.5MB
09 jan2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit