• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Hebreeën 12 vers 22 t/m 24

10:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.6MB
14 feb2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit