• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Handelingen 9 vers 19b t/m 31 - Bijbellezing

19:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.5MB
03 feb2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit